fbpx

RETSIKKER BPA

Rådgivning i forbindelse med ansøgning om en BPA-ordning

I projektet sættes der fokus på nogle af de handicappede, der er allerhårdest ramt, nemlig de mennesker, der har så omfattende funktionsnedsættelser, at de retmæssigt har krav på en BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance). Ordningen gives efter Lov om Social Service §96 eller servicelovens §95, stk. 3. For at få tilkendt en af ordningerne, skal borgerens behov for hjælp være så sammensat, at andre ordninger (fx kombination af personlig og praktisk hjælp, ledsagerordning og socialpædagogisk støtte) ikke kan løse behovet for hjælp.

Projektet skal hjælpe denne udsatte gruppe af borgere og sikre deres retssikkerhed, ved at der tages konkret fat på de problemer, der bl.a. er med udmåling af timer i ordningerne, som påvist af bl.a. statistikker fra Ankestyrelsen.

Foreningen Dike vil bl.a. analysere, hvad der konkret fører til de mange fejl hos kommunerne. Det skal bl.a. ske ved at indhente konkret data gennem førelse af konkrete sager for medlemmer, samtidig med at indhente relevant data fra bl.a. Ankestyrelsen, så vidt det er muligt.

Foreningen vil bruge al indsamlet information i rådgivning af kommunerne og foreningens medlemmer – for at støtte mest mulig op om at fremme handicappedes retssikkerhed i BPA-ordninger.

X
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få nyt fra Foreningen Dike direkte til din indbakke