fbpx

Oversigt på Projekter

Foreningen Dike arbejder med forskellige projekter, som har til formål konkret at hjælpe mennesker med handicap til en aktiv tilværelse fyldt med livskvalitet. Projekter spænder bredt fra en vejledningshotline til borgere med handicap og uddannelse af frivillige til at bestyre sådan en hotline til en analyse af kommunernes udmåling af timer ved tilkendegivelse af BPA-ordninger.

Hvis du har et forslag til et projekt, som Foreningen Dike bør støtte, er du velkommen til at kontakte os.

KOMMENDE PROJEKT: Børneordninger

Konklusionen på flere af vores mange projekter om hjælp efter servicelovens regler peger i retning af, at det kan betale sig at forberede handicappede børn og deres forældre på, hvordan livet som voksen og handicappet er og skal være.

Derfor sætter vi fokus på at integrere vores viden hos de berørte familier tidligst muligt.

Det gør vi et kommende projekt, hvor temaet er børneordninger, herunder også hjemmetræning.

KOMMENDE PROJEKT: Handicapbiler og hjælpemidler

Vi ved i Foreningen DIKE, at det er blevet sværere for handicappede at få bevilget en handicapbil, efter at kommunerne nærmest synkront synes at have haft fokus på at give afslag på bilansøgninger.

Hertil kommer at mange af vores medlemmer melder ind, at det er svært at få de rigtige hjælpemidler efter første ansøgning.

Det undersøger vi i dette projekt, som opstartes snarest muligt. 

KOMMENDE PROJEKT: Merudgifter

I Foreningen DIKE er vi blevet opmærksomme på, at det halter med retssikkerheden i afgørelser om merudgifter. Vi starter derfor et projekt om dette i den nærmeste fremtid.

Non-verbale og deres BPA-ordninger

I Foreningen DIKE ved vi, at der er en stor gruppe af handicappede, der har svært ved at få en BPA-ordning efter servicelovens § 96, fordi de mangler et verbalt sprog.

Det har vi taget op som et projekt, fordi vi ønsker at undersøge, om det virkelig kan være rigtigt, at det er en forudsætning for en BPA-ordning efter servicelovens § 96, at man skal have et verbalt sprog.

Det mener vi ikke.

Retssikkerhed og BPA i et økonomisk perspektiv

Foreningen Dike ved, at økonomien vægter højt, når kommunerne sagsbehandler på handicapområdet, og at der dermed er stor fare for, at økonomi bliver vægtet over retssikkerhed.

Vi ønsker med dette projekt at undersøge de relevante økonomiske forhold nærmere, herunder hvad det fx koster at bevilge en BPA-ordning til en handicappet borger, fremfor at bevilge et egnet botilbud, herunder institutionsplads og plejehjemsplads.

Vi kigger også på hvor dyrt det i virkeligheden er for kommunerne at køre lange sager mod borgerne contra hvad de sparer i ydelser ved at lave fejlene.

Juridiske konsekvenser af overgangen fra handicappet barn til voksen

Der er flere steder, hvor retssikkerheden halter, men ét sted i livet har det vist sig, at man som handicappet er særligt udsat; nemlig når man bliver 18 år og overgår fra at være omfattet af servicelovens børnebestemmelser til servicelovens voksenbestemmelser.

Denne proces fra barn til voksen går ofte galt i kommunerne, hvilket betyder at hele familier hænger fast i klagesag på klagesag i årevis, førend voksenhjælpen falder helt på plads for den handicappede.

Det kigger vi nærmere på i dette projekt.
X
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få nyt fra Foreningen Dike direkte til din indbakke