fbpx

Privatlivspolitik

03-04-2019

Privatlivspolitik for Foreningen Dike

Vi ønsker at passe på dine persondata. Denne Privatlivspolitik fortæller kort, hvordan vi sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling for dig, der er besøgende på vores hjemmeside, melder dig ind i foreningen, eller samarbejder med os som leverandør eller lignende.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Foreningen Dike er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: John Hansen

Adresse: Bøgelundvej 24, 7620 Lemvig

CVR: 39057786

Telefonnr.: +45 8853 0620

Mail: kontakt@foreningendike.dk

Hjemmeside: www.foreningendike.dk

Behandling af personoplysninger

Som udgangspunkt indsamler vi kun de oplysninger, du selv giver os. Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
 • Vi behandler almindelige personoplysninger. Der er tale om kontaktoplysninger som navn og adresse, telefonnummer og mailadresse.
 • Vi behandler oplysningerne på grundlag af legitime interesser.
 1. Besøgende på hjemmesiden
 • Vi behandler almindelige personoplysninger. Der er tale om IP-adresse og andre tekniske oplysninger, der har til formål at kunne vise og optimere hjemmesiden.
 • Vi behandler oplysningerne på grundlag af dit samtykke til brug af cookies og i henhold til vores cookieinformation.
 • Såfremt du benytter vores kontaktformular, behandler vi de personoplysninger, du har angivet, for at kunne besvare din henvendelse. Dette sker på grundlag af legitime interesser.
 1. Bidragsyder (både privat og erhverv)
 • Vi behandler almindelige personoplysninger i form af kontaktinformationer, der er nødvendige for at kunne kommunikere med dig om dit eller din virksomheds støttebidrag.
 • Vi behandler oplysningerne på grundlag af legitime interesser.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.  Såfremt du har givet samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi gemmer ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt, hvilket betyder, at data kun behandles, så længe det passer med det formål, de er indsamlet til. Herefter bliver data slettet. Opbevaringsperioden afhænger af hvilken personoplysning, der er tale om, samt formålet med behandlingen. Perioden er nøje overvejet for hver enkelt opgave, der indeholder behandling af persondata. 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du en række rettigheder, som beskrives her. Du kan gøre brug af rettighederne ved at kontakte os.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget
 • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger, inden vi selv sletter dem. Vi sletter altid personoplysninger, når formålet med at behandle dem ikke længere er til stede
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (dataportabilitet)
 • Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os.
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

X
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få nyt fra Foreningen Dike direkte til din indbakke