fbpx

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Dike kender lovgivningen til bunds på handicapområdet. De er ildsjæle, som har stiftet foreningen for at gøre en aktiv forskel for mennesker med handicap.

Midlet er konkret og målrettet juridisk bistand til handicappede, der ikke får den hjælp, de har behov for og er berettige til. Målet er, at handicappede kan leve aktive og meningsfyldte liv, fordi de får den rette hjælp efter Lov om Social Service.

John Hansen, Formand

Direktør for virksomheden BPA Proteam. Primus motor og initiativtager til Foreningen Dike.

Har siden 1999 været involveret i kampen for bedre retssikkerhed for handicappede, bl.a. via engagement i handicappolitik.

John Hansen har 20 års erfaring med og indsigt i lovgivning og retspraksis på handicapområdet.

Han har særlig indsigt i ledelsesudfordringerne og administration af BPA-ordninger og kender de juridiske udfordringer her.

Lars Erik Bonnesen, bestyrelsesmedlem

Bpa pension

Lars har 30 års erfaring indenfor pension og forsikring, og siden 2005 har Lars målrettet arbejdet målrettet med pension til Danmarks personlige hjælpere.

Lars har stor erfaring, fokus på handicapområdet og hans brede netværk bidrager og understøtter Foreningen DIKE’s formål og hensigter.

Lone Jakobsgaard, bestyrelsesmedlem

I over 20 år har Lone arbejdet med kommunikation, organisationsudvikling og fundraising til og gennemførelse af projekter, i både meget store globale virksomheder og små organisationer med hovedfokus i Danmark. Det seneste år har hun også hjulpet foreningen Dike med fundraising.

Lone har fra en bred erhvervskarriere indenfor både børnepolitik, industri og landbrug et meget stort netværk, der kan bidrage til at udbrede kendskabet til Foreningen Dike.

Maria Kiesbye Damborg, Advokat

Maria er advokat og direktør i Advokatfirmaet Damborg.

Siden 2011 har Maria arbejdet med sager indenfor handicapområdet, og har derfor opnået en stor specialistviden på handicapområdet.

Da Maria samtidig har speciale indenfor arbejds- og ansættelsesret og erhvervsret generelt, har hun den helt rigtige juridiske forståelse for særligt BPA-ordninger og kontante tilskudsordninger, der kan bevilges efter servicelovens §§ 95 og 96.

Det er Maria og Advokatfirmaet Damborg, der har ført og fører de fleste sager for Foreningen Dike, både i kommunerne, i Ankestyrelsen og ved domstolene.

Andre personer

Der er tilknyttet en række fagligt kompetente mennesker til foreningen.

  • Meget erfarne specialkonsulenter, som har særlig dybt kendskab til det at beskrive og begribe alle facetter i handicappedes hverdag.
  • Advokater, der kender lovgivningen på handicapområdet til bunds.
  • Projektledere til at beskrive, drive og administrere projekter.
  • Fundraiser, der udarbejder projektbeskrivelser og ansøger fonde og statens puljer.
  • Administrator til at tage hånd om den daglige drift.
X
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få nyt fra Foreningen Dike direkte til din indbakke