fbpx

Om foreningen

Præsentation af foreningen Dike

Foreningen Dike er sat i verden for at gøre handicappede menneskers liv bedre via retshjælp. Ønsket er ganske enkelt at hjælpe handicappede med at få en fair sagsbehandling, så de får den hjælp, de har brug for. Foreningen mener, at når handicappede får den hjælp, der foreskrives i serviceloven, så kan alle leve mere aktive og glædesfyldte liv.

Foreningen Dike arbejder for at fremme retssikkerheden for mennesker med handicap. Foreningen Dike er stiftet i 2018 for at bidrage til, at mennesker med handicap får konkret hjælp til løsning af juridiske problemer, fx kan man via foreningen få hjælp til at klage over eller anke sin hjemkommunes afgørelser.

Foreningen vil gennem juridisk bistand bidrage til, at mennesker med handicap får mulighed for at leve aktive liv.

Dike arbejder gennem projekter samt via donationer og sponsorstøtte for at fremme handicappede borgeres retssikkerhed.

Gudinden Dike herskede over retfærdighed blandt mennesker
Dike er således symbol for retfærdighed i moralsk og juridisk forstand

Vision og Mission for Dike

Vision

Mennesker med handicap lever aktive, uafhængige og meningsfyldte liv.
De deltager på lige fod med alle andre i samfundsliv, job, uddannelse, fritidsaktiviteter osv.

De lever gode liv, fordi de vil og fordi de får den hjælp, de har behov for.
Retssikkerheden for handicappede er ikke længere et problem.

Mission

Vi hjælper borgere med handicap til at leve aktive og meningsfyldte liv. Det gør vi gennem vejledning og rådgivning om rettigheder og gældende lovpraksis. Desuden fører vi konkrete sager ved Ankestyrelsen og domstolene.

Når borgere med handicap får den støtte, de har behov for og krav på, så sættes de i stand til at deltage aktivt på lige fod med andre.

Derfor skal du støtte Dike

Arbejdet i Dike er vigtigt at støtte, hvis vi som samfund mener, at retssikkerhed gælder for alle – også for handicappede. Desuden er arbejdet vigtigt, hvis vi som samfund ønsker, at et menneske med handicap skal leve et aktivt og meningsfyldt liv og kunne deltage på lige fod med alle andre. For at dette kan ske, så er det helt afgørende, at de får den hjælp fra velfærdssamfundet, de har behov for og ret til, ligesom det er vigtigt, at de selv har viljen til at leve et aktivt og meningsfyldt liv.

Status er desværre, at rigtig mange handicappede ikke deltager aktivt i samfunds- og arbejdslivet, enten fordi de har påtaget sig en passiv rolle, eller fordi de ikke modtager den hjælp, de har behov for – og lovmæssigt har krav på. At handicappede ikke modtager den nødvendige hjælp, fordi der er alt for mange fejl i kommunernes afgørelser, har Dike sat sig for at gøre noget ved gennem konkret hjælp til sagsbehandling.

Udsat gruppe

Dikes arbejde henvender sig til en udsat gruppe af borgere, der har brug for hjælp. Tallene fra Ankestyrelsen taler et tydeligt sprog – retssikkerheden for handicappede er truet, idet nogle kommuner bevidst eller ubevidst laver fejl i mere end 30% af deres afgørelser. I takt med, at det økonomiske pres efter al sandsynlighed øges på det offentlige velfærdssystem, så er det sandsynligt, at antallet af fejl vil øges. Derfor er det afgørende vigtigt, at der sættes ind med konkret juridisk hjælp til mennesker med handicap, samt at der formidles viden om såvel viden som problematik, hvis vi ønsker retssikkerhed for denne gruppe af mennesker.

Hjælp til sagsbehandling

I dag sker der alt for mange fejl, når handicappede søger om hjælp efter serviceloven – i værste tilfælde er der fejl i halvdelen af sagerne, viser tal fra Ankestyrelsen.

For de fleste er det en udfordrende og meget svær opgave at klage over eller anke en afgørelse. Det kræver et stort mentalt overskud, det kræver solid økonomi, fordi man oftest vil være tvunget til at hyre en advokat eller en specialist med viden om området og så kræver det tid – masser af tid. For risikoen for at løbe ind i afslag er stor - og det er ikke usædvanligt, at sager kan tage op til 2-3 år. Når man så i forvejen er udfordret pga. handicap, så har den enkelte ikke nødvendigvis hverken mental eller økonomisk overskud til at klage eller anke en afgørelse.

Hvis et afslag eller en fejl i afgørelsen ikke skal have store og uoverskuelige konsekvenser for den enkeltes økonomi og hverdag, så er det nødvendigt med ekstern retshjælp. Foreningen Dike yder derfor konkret juridisk hjælp til de handicappede, der udsættes for fejlafgørelser.

X
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få nyt fra Foreningen Dike direkte til din indbakke