fbpx

Ny forskning konkluderer: BPA-nedskæringer har psykiske, fysiske, sociale og samfundsmæssige negative konsekvenser

I samarbejde med Dansk Handicap Forbund har Camilla Lund ved Roskilde Universitet den 2. juni 2020 udgivet specialet ”Besparelser i borgerstyret personlig assistance – En undersøgelse af hvordan besparelser i borgerstyret personlig assistance opleves af mennesker med bevægelseshandicap, hvor BPA-ordningen nedskæres eller fjernes.”

Camilla Lunds motivation for at skrive specialet lyder bl.a.:

”BPA er en ordning, der skal sikre, at mennesker med handicap kan leve det liv, de ønsker at leve. Det er dog også en ordning, der er kommet under pres, hvilket kan skyldes en vægtning af økonomiske hensyn i kommunerne. Jeg ønsker derfor at undersøge, hvordan det påvirker den enkelte borgers livssituation, hvis vedkommendes BPA-ordning forringes eller fjernes.”

Camilla Lund giver bl.a. en historisk gennemgang af handicapområdet, beskriver handicaporganisationer i Danmark, handicappolitik samt BPA-ordningen, så specialet kan læses som indføring i disse områder.

Camilla Lunds analyse har en kvalitativ tilgang og er baseret på interviews med fem person med bevægelseshandicap, som er ramt af nedskæringer samt en person med bevægelseshandicap, som ikke er ramt af nedskæringer.

I hendes konklusion skriver Camilla Lund bl.a.:

…”det enkelte menneske med bevægelseshandicap oplever, at nedskæringerne i BPA-ordningen påvirker vedkommendes livssituation negativt. Det har både psykiske, fysiske og sociale konsekvenser for såvel det enkelte individ som dets pårørende og herunder hjælperne. Dette skyldes, at nogle af de muligheder, som vedkommende har fået gennem BPA-ordningen, bliver taget fra dem. Livssituationen ændres, så vedkommende ikke har samme mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet som tidligere. Det bliver vanskeligere at finde tid til at besøge familie og venner, da det primært er praktiske forhold, der skal ordnes i de bevilgede BPA-timer. Tilmed medfører det en indskrænkning af den enkeltes frihed og selvbestemmelse, og dermed bremses empowermentprocessen.

Desuden har nedskæringerne en betydning for den enkeltes familiemedlemmer og nære venner, som i højere grad skal træde til som omsorgspersoner, så individet stadig kan få tilfredsstillet fysiske behov og føle sig anerkendt.

Slutteligt påvirkes hjælperne af situationen, idet de kan risikere nedgang i arbejdstimer eller en afskedigelse. Det har dermed ikke kun en individuel betydning, men også en samfundsmæssige betydning, idet det påvirker flere individer end personen med bevægelseshandicap. Tilmed betyder det, at personen med bevægelseshandicap ikke har samme mulighed for at bidrage til samfundet ved f.eks. at tage arbejde, idet det er afhængig af sin BPA-ordning for at kunne komme fysisk ud af hjemmet.

Selvom kommunerne kan spare penge på nedskæringerne på den korte bane, har det altså en langsigtet konsekvens for samfundet, idet grupper bliver ekskluderet fra arbejdsmarkedet, fordi de ikke opnår lighed i ressourcer.

Personer med bevægelseshandicap kan også udvikle følgevirkninger såsom psykiske lidelser og fysiske forværrelser, når de ikke kompenseres i tilstrækkelig grad med en BPA- ordning, som også bliver omkostningsfuldt for samfundet.”

Læs hele specialet her. 

 

Foreningen Dike mener… 

Det er godt, at der forskes i dette stærkt underbelyste område. Camilla Lunds konklusion, at nedskæringerne i BPA-ordningen påvirker vedkommendes livssituation negativt, kommer naturligvis ikke som en overraskende.

Vi kan kun støtte op om yderligere forskning, der yderligere blotlægger de psykiske, fysiske, sociale og samfundsmæssige negative konsekvenser ved BPA-nedskæringer. Vi ønsker os særligt kvantitative og økonomiske undersøgelser, så man ad den vej kunne få politisk lydhørhed for området.

Det er vores erfaring, som Camilla Lund også konkluderer, at nedskæringer på BPA-området kun giver besparelser på den korte bane. På den lange bane koster BPA-nedskæringer både samfundet og individet dyrt – både økonomisk og i forhold til livskvalitet. 

X
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få nyt fra Foreningen Dike direkte til din indbakke