fbpx

NY BEKENDTGØRELSE GIVER MULIGHED FOR AT ÆNDRE I HJÆLPEN TIL HANDICAPPEDE

På grund af situationen med coronavirus har Socialministeriet per 17. marts 2020 udsendt en bekendtgørelse, der giver mulighed for at ændre i hjælpen til borgere med handicap. Med den nye bekendtgørelse får kommunerne mulighed for midlertidigt at fratage eller reducere den hjælp, borgere med handicap får og kan udskyde behandlingen af visse nye ansøgninger m.v.

Begrundelsen for bekendtgørelsen er at give kommunerne mulighed for at prioritere mellem deres opgaver og forpligtelser, så ressourcerne kan anvendes der, hvor behovet er størst.

Det er vigtigt at understrege:

  • at en ændring i hjælpen aldrig må inddrages, hvis det får sikkerhedsmæssige eller helbredsmæssige konsekvenser for den enkelte
  • at reglerne kun er midlertidige
  • at reglerne kun kan anvendes, hvis formålet er at inddæmme og forebygge spredning af coronasmitte og sikre, at der er ressourcer til at håndtere de mest kritiske situationer
  • at reglerne først tages i anvendelse i det omfang, der er behov for det
  • at kommunen altid skal foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag
  • at den hjælp, man fratages eller får reduceret automatisk genetableres, når bekendtgørelsen udløber.

For BPA-borgere kunne bekendtgørelsen fx blive relevant, hvis man forestiller sig, at alle en borgers hjælpere blev syge på én gang. Så er kommunen forpligtet til at finde hjælp, men iht disse regler kan den f.eks. blive reduceret.

Foreningen Dike opfordrer til, at man går i en god og konstruktiv dialog med sin kommune, skulle man blive ramt af denne bekendtgørelse. Samtidig opfordrer vi til, at alle udviser forståelse for at ressourcerne og personalet skal bruges der, hvor behovet er størst.

Der er ingen klagemulighed i den nye bekendtgørelse, da det vil være umuligt at gennemføre i praksis med så midlertidige regler.

Bekendtgørelsen kan læses her.

Det orienteringsbrev, ministeriet har udsendt med bekendtgørelsen kan læses her.

X
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få nyt fra Foreningen Dike direkte til din indbakke