fbpx

Forfatter: admin

Dette er hvad der er kommet ud af den nye finanslov på handicapområdet. Det er gode nyheder, må man sige. Bedre sent end aldrig:

“Overvågning om natten i eget hjem til unge med svære handicap. Forældre til børn med svære handicap kan i dag passe deres børn i eget hjem og modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Når barnet fylder 18, bortfalder denne ret, hvorefter der alene kan gives tilskud til personlig hjælp, pleje og praktiske opgaver i hjemmet. Mange forældre til unge med svære handicap, som ikke selv kan være arbejdsledere, bliver derfor nødt til at lade deres børn overgå til et botilbud, hvor der er mulighed for overvågning om natten.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er på den baggrund enige om, at unge med behov herfor i alderen 18 til og med 23 år fremover skal til- bydes overvågning om natten. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der nærmere skal afdække målgruppe og udgifter til tilbud om overvågning om natten.

Der afsættes 30 mio. kr. i 2020 og 60 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023.

Evaluering af handicapområdet
Der skal være kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, og indsatsen skal være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er på den baggrund enige om, at regeringen i 1. halvår 2020 iværksætter en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner.”

MobilePay

Som noget nyt kan du nu betale for et års medlemsskab med MobilePay, når du melder dig ind i Foreningen Dike. Hvis du gerne vil have et løbende medlemskab, som fornys automatisk hvert år via dit kreditkort, skal du betale med Visa, Visa/Dankort eller Mastercard.

Nyhed / Omgørelsesprocenter 2017

Danmarkskortene for omgørelsesprocenterne på social-, børne- og voksenhandicapområdet viser, at Ankestyrelsen må omgøre alt for mange sager – på området for børnehandicap drejer. Danmarkskortene for omgørelsesprocenterne på social-, børne- og voksenhandicapområdet viser, at Ankestyrelsen må omgøre alt for mange sager – på området for børnehandicap drejer.

Projekt: RET SIKKER

Dike lægger i øjeblikket sidste hånd på en ansøgning om fondsstøtte til et projekt, der skal hjælpe borgere, der har krav på en BPA-ordning efter servicelovens §§ 95 og 96, men får afslag eller skal i gang med at ansøge om en BPA-ordning.

Projektet er 3-årigt, og målet er at yde støtte til 60 sager om året, dvs. opstarte 5 sager/md. Den ambitiøse målsætning for projektet er at vinde 100% af de førte sager.

Det er en del af projektet at indsamle data i forhold til alle sager. For data og statistik er med til at synliggøre, hvor omfattende problemet med retsikkerheden er.

Projekt: HOTLINE

Dike har søgt midler hos Socialstyrelsens PUF-pulje, der støtter initiativer med frivillige som omdrejningspunkt.

Projektet, der er søgt penge til, skal oprette og drives en hot-line. Hotlinen skal bemandes af frivillige rundt om i landet. Pengene går derfor dels til uddannelse af en række frivillige dels til at drive en hotline, der kan vejlede og orientere handicappede og/eller pårørende, der er ude for afslag eller ændringer i en allerede tildelt støtte.

Læs mere om projektet

X
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få nyt fra Foreningen Dike direkte til din indbakke