fbpx

Lang vej til 24 timers BPA-ordning

I januar 2013 ændrede livet sig for den dengang 69-årige maskinmester, Bent, der har boet på Samsø siden 1975. Han faldt ned fra en stige og brækkede ryggen. Han blev lam fra livet og ned, fik ryggen opereret stiv og blev med ét kørestolsbruger og afhængig af andres hjælp 24 timer i døgnet. Dengang vidste Bent og hans kone Minna heldigvis ikke, at de skulle gennem en årelang kamp med Samsø Kommune for at få tildelt den hjælp, Bent har behov for.

Bent har i april 2019 netop fået bevilget en 24-timers BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance), dvs. at der fremover skal ansættes et hjælperteam 168/uge. Det har krævet flere års kamp og indsats samt en masse tålmodighed at få den bevilling på plads. Undervejs har ægteparret fået hjælp af en specialkonsulent og en advokat fra Foreningen Dike, der yder gratis retshjælp og støtte til handicappede, der har brug for hjælp til at opnå de bevillinger, de har behov for og retmæssigt krav på. Specialkonsulenten og advokaten har status som Bents partsrepræsentant.

Bevillingen af hjælpemidler
Udover ulykken, tiden på hospitalet og genoptræningen, er der mange oplevelser, ægteparret også gerne havde været foruden. For ikke nok med, at Bent blev paraplegiker og har skullet lære at leve med, at resten af livet skal tilbringes i en kørestol og være afhængig af andre menneskers hjælp og hjælpemidler, så har han også skullet slås med kommunen for at få den hjælp, som han har behov for og krav på.

Minna og Bent fortæller, at de har oplevet behandlingen, som deres hjemkommune har udsat dem for som værende chikane-agtig, og de forstår ikke, hvorfor kommunen har behandlet ansøgninger om hjælp til Bent, som den har. De sidder tilbage med en oplevelse af, at nogen har et horn i siden på dem.

Bl.a. fortæller de, at da Bent skulle have en ny manuel kørestol og fik den bevilget efter, at sagen blev behandlet i Ankestyrelsen, så stod den i genoptræningscentret i lidt over et halvt år med en seddel på med Bents navn, men den blev ikke udleveret. Begrundelsen var, at der ikke var nogen til at tilrette den.

Minna og Bent fortæller videre, at da Bent fik bevilget en loftlift, så var det med beskeden, at nu kunne de klare al plejen selv. Da de senere søgte om en manuel lift, så de fx kunne komme på ferie eller blot besøge et af børnene i enten Jylland eller på Sjælland, fik de at vide, at sådan en havde de ikke brug for. Først efter, at ansøgningen var en tur forbi Ankestyrelsen fik de bevilget en manuel lift. Minna fortæller, at alt hvad der har været brug for i plejen af Bent samt hjælpemidler har været forbi Ankestyrelsen – undtagen én gang. Da Bent skulle have en elkørestol med ståfunktion – efter at have haft siddesår – var der netop ansat en ny visitator, der kom fra en større kommune. Vedkommende bevilgede den elkørestol, som Bent stadig har. Visitatoren er siden ansat i en anden kommune.

BPA-ordningen
En BPA bevilges efter servicelovens §96 eller §95, stk 3. Det er en hjælperordning, hvor det ugentlige antal timer, hvor der er personlige hjælpere til rådighed, afgøres af kommunen i forhold til den enkelte borgers behov og aktivitetsniveau.

Det vigtigste redskab til at synliggøre behovet for hjælp og dermed omfanget af en BPA-ordning er at udarbejde et døgnrytmeskema. I 10 dage noterer og beskriver man minutiøst alle aktiviteter og gøremål, der knytter sig til den handicappede persons forskellige behov. Det er et tidskrævende arbejde, men det er det eneste rigtige redskab til at gøre behovet for hjælp meget konkret og synligt.

Bent og Minna udarbejdede også et skema, men desværre ville kommunen ikke anerkende skemaet. Endnu engang måtte der tovtrækkeri til, hvorefter VISO skulle på banen og foretage en registrering af aktiviteter i et døgn. Resultatet var, at VISO gav Minna og Bent medhold i deres døgnrytmeregistreringer.

Til en start var der bevilget 21 t/uge til borgerstyret personlig assistance (BPA). I første omgang blev timetallet med hjælp fra partsrepræsentanterne forhøjet til 62,5 t/uge. Efter 3 år og 4 mapper fyldt med papirer fra sagen og talrige møder på kommunen og i Ankestyrelsen kan Foreningen Dikes advokat og specialkonsulent i april 2019 endelig fortælle Bent og Minna, at Ankestyrelsen har afgjort, at Bent er berettiget til en døgnbemandet BPA-ordning efter servicelovens §96.

Derfor skal de nu i gang med at ansætte flere handicaphjælpere og have tingene sat i system.

Mange genvordigheder
Da Minna for et års tiden siden fik konstateret brystkræft, fik de afslag på at få dækket timerne om natten, hvor Bent skal vendes hver anden time for at forebygge liggesår.

Listen over genvordigheder og henvendelser til Ankestyrelsen er uendelig lang, og ægteparret er overbeviste om, at uden hjælpen fra specialkonsulenten og advokaten fra Foreningen Dike, havde de ikke stået det igennem og fået tildelt den hjælp, som Bent er berettiget til.

Minna er godt nok stædig og vedholdende, men hun bliver også træt og har haft lyst til at give op mange gange, men hver gang har både specialkonsulent og advokat muntret dem begge op, så de har genvundet modet til at fortsætte. I det hele taget har hjælpen og støtten fra Dike været uvurderlig for ægteparret fra Samsø, der aldrig nogensinde havde troet, at det skulle være så svært og kræve så mange kræfter at få hjælp og omsorg fra den kommune, hvor de har arbejdet og boet i en menneskealder.

Ikke en usædvanlig historie
Bents historie er desværre ikke usædvanlig. Nogle sager tager 2-4 år at blive endelig afgjort, fordi der er en række sagsgange, hvor Ankestyrelsen kan hjemsende sagen til kommunen, som kan sætte en ny udredning i gang. Dermed kommer sagerne til at trække i langdrag. Mange af de handicappede og pårørende, som Foreningen Dike kommer i berøring med, har allerede været i gang med at søge om hjælp efter serviceloven og har fået deres første afslag. De er trætte og forstår ikke, hvordan de skal agere for at få den fornødne hjælp – derfor ønsker de i mange tilfælde helt at overgive ansvaret til andre.

Navnene i artiklen er opdigtede, da den berørte borger og vedkommendes pårørende har ønsket at optræde anonymt.

X
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få nyt fra Foreningen Dike direkte til din indbakke